payday
     
PDF Печат Е-поща

 

Публичен регистър 

 

2021 г.

1. Годишният доклад за дейността на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ  ЕСИ -

 .pdf  ВИЖ

2. Счетоводен баланс на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ  ЕСИ

 .pdf  ВИЖ

3. Удостоверение за актуално състояние на ППЕСИ

.pdf  ВИЖ

4. Декларация по чл.34, ал.4 от Закона за политическите партии на ППЕСИ

.pdf  ВИЖ

 

2020 г.

1. Годишният доклад за дейността на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ  ЕСИ -

 .pdf  ВИЖ

2. Счетоводен баланс на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ  ЕСИ

 .pdf  ВИЖ

3. Удостоверение за актуално състояние на ППЕСИ

.pdf  ВИЖ

 

2018 г.

1. Годишният доклад за дейността на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ  ЕСИ -

 .pdf  ВИЖ

2. Счетоводен баланс на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ  ЕСИ

 .pdf  ВИЖ

3. ГОДИШНА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат
и дължимия годишен корпоративен данък

.pdf  ВИЖ

4. Отчет за паричния поток на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ  ЕСИ

 .pdf  ВИЖ

5. Отчет за приходите и разходите на ППЕСИ -

.pdf  ВИЖ

6. Отчет за собственият капитал на ППЕСИ -

.pdf  ВИЖ

7. Приложение към ГФО на ППЕСИ -

.pdf  ВИЖ

8. Входящ номер Декларация чл.92 (1010) за 2018 г. -

.pdf  ВИЖ

 

2017 г.

1. Доклад на независимият одитор на ППЕСИ -

.pdf  ВИЖ

2. Годишният доклад за дейността на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ  ЕСИ -

 .pdf  ВИЖ

3. Годишен финансов отчет на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ  ЕСИ

 .pdf  ВИЖ

4. Декларация по чл.34 , ал.4 от Зкона за политическите партии на ППЕСИ -

.pdf  ВИЖ

5. Опис на предоставените документи

 .pdf  ВИЖ

6. ПРИЛОЖЕНИЕ към годишния финансов отчет на ППЕСИ -

.pdf  ВИЖ

7. Удостоверение за актуално състояние на ППЕСИ -

.pdf  ВИЖ

 

2016 г.

1. Доклад на независимият одитор на ППЕСИ -

.pdf  ВИЖ

2. Годишният доклад за дейността на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ  ЕСИ -

.pdf  ВИЖ

3. Годишен финансов отчет на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ  ЕСИ

.pdf  ВИЖ

4. Декларация по чл.34 , ал.4 от Зкона за политическите партии на ППЕСИ -

.pdf  ВИЖ

5. ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО

.pdf  ВИЖ

6. Контролен съвет партия "ЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ"

.pdf  ВИЖ

 

2015 г.

1. Доклад на независимият одитор на ППЕСИ -

.pdf  ВИЖ

2. Годишният доклад за дейността на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ  ЕСИ -

.pdf  ВИЖ

3. Годишен финансов отчет на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ  ЕСИ

.pdf  ВИЖ

4. Декларация по чл.34 , ал.4 от Зкона за политическите партии на ППЕСИ -

.pdf  ВИЖ

 

2014 г.

1. Годишният доклад за дейността на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ  ЕСИ -

.pdf  ВИЖ

2. Годишен финансов отчет на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ  ЕСИ

- Счетоводен баланс на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ  ЕСИ

- Отчет за собственият капитал на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ  ЕСИ

 - Отчет за паричният поток на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ  ЕСИ 

.pdf  ВИЖ

3. Доклад на независимият одитор на ППЕСИ -

.pdf  ВИЖ

4. ПРИЛОЖЕНИЕ към годишния финансов отчет на ППЕСИ -

.pdf  ВИЖ

5. Декларация по чл.34 , ал.4 от Зкона за политическите партии на ППЕСИ -

.pdf  ВИЖ

6.  Отчети за получените и изразходваните средства в предизборната кампания за избиране на народни представители за 41-о НС - 

http://www.bulnao.government.bg/bg/articles/otcheti-za-poluchenite-i-izrazhodvanite-sredstva-v-predizbornata-kampanija-za-izbirane-na-narodni-predstaviteli-za-41-o-ns-113

7. Регистрация в НАП (Квалифициран Електронен Подпис (КЕП)) -

.pdf  ВИЖ

8. Справка закупени автомобили -

.pdf  ВИЖ

 

 

2013 г.

1. Годишен финансов отчет на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ  ЕСИ.

2. Счетоводен баланс на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ  ЕСИ.

3. Отчет за собственият капитал на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ  ЕСИ.

4. Отчет за паричният поток на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ  ЕСИ -

.pdf  ВИЖ

5. Отчет за извършени разходи по избори за Европейски Парламент 2014 г. -

.pdf  ВИЖ

 


2010 г.

 

1. Годишният доклад за дейността на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ  ЕСИ -

.pdf  ВИЖ

2. Годишен финансов отчет на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ  ЕСИ -

.pdf  ВИЖ

3. Счетоводен баланс на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ  ЕСИ -

.pdf  ВИЖ

4. Отчет за собственият капитал на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ  ЕСИ -

.pdf  ВИЖ

5. Отчет за паричният поток на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ  ЕСИ -

.pdf  ВИЖ

6. Доклад на независимият одитор за  2010 г. на ППЕСИ -

.pdf  ВИЖ

7. ПРИЛОЖЕНИЕ към годишния финансов отчет за 2010 г. на ППЕСИ -

.pdf  ВИЖ

8. Декларация по чл.34 , ал.4 от Зкона за политическите партии на ППЕСИ -

.pdf  ВИЖ

 

 

2009 г.

1. Годишният доклад за дейността на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ  РОМА -

.doc  ВИЖ

2. Годишен финансов отчет на "ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ  РОМА" -  

.pdf  ВИЖ

3. Счетоводен баланс на "ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ РОМА" -

.pdf  ВИЖ

4. Отчет за собственият капитал на "ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ РОМА" -

.pdf  ВИЖ

5. Отчет за паричният поток на "ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ РОМА" -

.pdf  ВИЖ

6. ПРИЛОЖЕНИЕ към годишния финансов отчет за 2009 година на ПП РОМА -

.pdf  ВИЖ

7. Доклад на независимият одитор за  2009 г. на "ПП РОМА" -

.pdf  ВИЖ

8. Декларация по чл.34 , ал.4 от Зкона за политическите партии на

"ПП РОМА" -

.pdf  ВИЖ