payday
     
PDF Печат Е-поща
Списък на статиите
Публичен регистър
Стр. 2
Стр. 3
Стр. 4
Всички страници

Публичен регистър

2016 г.

1. Доклад на независимият одитор на ППЕСИ -

.pdf  ВИЖ

2. Годишният доклад за дейността на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ  ЕСИ -

.pdf  ВИЖ

3. Годишен финансов отчет на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ  ЕСИ

.pdf  ВИЖ

4. Декларация по чл.34 , ал.4 от Зкона за политическите партии на ППЕСИ -

.pdf  ВИЖ

5. ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО

.pdf  ВИЖ

6. Контролен съвет партия "ЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ"

.pdf  ВИЖ

 

2015 г.

1. Доклад на независимият одитор на ППЕСИ -

.pdf  ВИЖ

2. Годишният доклад за дейността на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ  ЕСИ -

.pdf  ВИЖ

3. Годишен финансов отчет на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ  ЕСИ

.pdf  ВИЖ

4. Декларация по чл.34 , ал.4 от Зкона за политическите партии на ППЕСИ -

.pdf  ВИЖ


2014 г.

1. Годишният доклад за дейността на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ  ЕСИ -

.pdf  ВИЖ

2. Годишен финансов отчет на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ  ЕСИ

- Счетоводен баланс на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ  ЕСИ

- Отчет за собственият капитал на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ  ЕСИ

 - Отчет за паричният поток на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ  ЕСИ 

.pdf  ВИЖ

3. Доклад на независимият одитор на ППЕСИ -

.pdf  ВИЖ

4. ПРИЛОЖЕНИЕ към годишния финансов отчет на ППЕСИ -

.pdf  ВИЖ

5. Декларация по чл.34 , ал.4 от Зкона за политическите партии на ППЕСИ -

.pdf  ВИЖ

6.  Отчети за получените и изразходваните средства в предизборната кампания за избиране на народни представители за 41-о НС - 

http://www.bulnao.government.bg/bg/articles/otcheti-za-poluchenite-i-izrazhodvanite-sredstva-v-predizbornata-kampanija-za-izbirane-na-narodni-predstaviteli-za-41-o-ns-113

7. Регистрация в НАП (Квалифициран Електронен Подпис (КЕП)) -

.pdf  ВИЖ

8. Справка закупени автомобили -

.pdf  ВИЖ