payday
     
PDF Печат Е-поща

ПАРТИЯTA ЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ

е политическа партия, която е създадена на принципа на свободното и доброволно сдружаване на гражданите, съобразено с Конституцията на Р.България, закона за политическите партии и всички останали закони и разпоредби, на страната, касаещи учредяването, регистрацията, дейността  и същинската работа на партията и нейните структури ,  на територията на страната и в чужбина.

Партията  е създадена   с цел да  формира , изразява и защитава, политическата воля на народа , като използва всички начини и методи на работа  разрешени от  Конституцията, в момента действащите закони на страната и от устава на партията.

Партията  и нейните структури работят за изграждане на свободно гражданско общество с парламентарна демокрация, създаване на пазарно стопанство,  създаване на предпоставки за развитие на образованието, здравеопазването, подобряване на жилищната политика и подобряване на жизнения статус  в страната ни.

Партията също  работи за  запазване на суверенитета, териториалната цялост, както и запазването на етническия и религиозен мир в страната ни.